Krajina Českého zenového státu

Úrovně vědomí

Naše civilizace se opájí úrovní inteligence, ale inteligence vůbec nevypovídá nic o skutečných lidských a společenských kvalitách. Americký psychiatr David R. Hawkins, M. D. zjistil, že skutečným ukazatelem kvalit je úroveň vývoje vědomí jedince.

Jako příklad toho, že inteligence není v žádném případě zárukou skutečných lidských kvalit, jsou Hitler, Lenin, Stalin, Mao Ce-tung. Tito vysoce inteligentní lidé, ale s nízkou úrovní vědomí, způsobili ty největší zločiny v lidských dějinách a za jejich působením jsou desítky milionů mrtvých.

Naproti tomu stejně inteligentní lidé jako Gándhí, Matka Tereza, Dalajlama, kteří mají vysokou úroveň vědomí, ovlivnili naopak pozitivně životy milionů lidí.

A právě vysoká úroveň vědomí člověka je zárukou, že bude pracovat ve prospěch celku a nebude upřednostňovat zájmy své vlastní nebo zájmy ekonomických, náboženských či jiných skupin.

Každý jsme ostrovem svobody

Měření úrovně vědomí

Již zmiňovaný David R. Hawkins shrnul svá zjištění z mnohaletého výzkumu do knihy Moc versus Síla. Na základě výzkumu vyplývá, že lidé, kteří jsou na nízkých úrovních vědomí vytvářejí konflikty, aby uhájili svůj život, své zájmy, aby se cítili bezpečněji. V zájmu svém jsou schopni škodit druhým. V jeho tisíci bodové stupnici jsou to úrovně pod 200 bodů.

Naproti tomu, čím více jsme nad touto úrovní, tím více chápeme životní souvislosti, máme hluboký respekt k životu, lidem a přírodě a jsme schopni vše pozitivně tvořit. Horní hranicí, kterou Hawkins stanovil je 1000 bodů, tedy úroveň vysvobození.

Vědomí lze měřit podle metodiky Davida R. Hawkinse u každého jedince a to svalovým testem. Během výzkumu zaměřeném právě na svalové testování, zjistil Hawkins, že statistická odchylka u svalového testu je 0,001%. Je tedy přesnější než většina vědeckých přístrojů.

Každý jsme ostrovem svobody

Klasifikace vývoje vědomí

Vývoj vědomí, tedy schopnosti vnímat svět stále pravdivěji, bez konceptů, které si vytváříme nebo přejímáme od druhých, shrnul Hawkins do tabulky, podle které se dá snadno orientovat.

Bodová úroveň Název úrovně Jaký je názor na život
700-1000 Probuzení Je (existuje)
600 Mír Dokonalý
540 Radost Úplný
500 Láska Prospěšný
400 Rozum Smysluplný
350 Přijetí Harmonický
310 Ochota Nadějeplný
250 Neutralita Uspokojivý
200 Odvaha Přijatelný
175 Hrdost/pýcha Náročný
150 Hněv Nepřátelský
125 Touha Přinášející zklamání
100 Strach Děsivý
75 Smutek Tragický
50 Apatie Beznadějný
30 Vina Zlý
20 Stud Bídný
Každý jsme ostrovem svobody

Úroveň vědomí historických osobností

Pro příklad můžeme uvést některé historické osobnosti, které vstoupily do dějin a ovlivnily společnost. Jak pozitivně, tak negativně.

Již zmíněný Hitler měl úroveň vědomí 40 bodů, Lenin 20 bodů, Stalin 40 bodů, Mao Ce-tung 30 bodů.

Naproti tomu Freud nebo Einstein 499 bodů, Matka Tereza 600 bodů, Gándhí 700 bodů a u Buddhy, Krista, Krišny i Dalajlámy je úroveň 1000 bodů.

Každý jsme ostrovem svobody

Úroveň vědomí jako záruka míru

Mezi násilím, vraždami, válkami či genocidami a naopak mírovým řešením konfliktů a úrovní vědomí je přímá úměra. Na čím vyšší úrovni vědomí bude lidstvo, tím méně se bude dít krvavých konfliktů. Protože s úrovní vědomí roste úcta k životu a jedinečnosti každého tvora. Roste i tolerance k názorům druhých lidí.

Příkladem může být přístup Dalajlámy k Mao Ce-tungovi, kterého považuje i dnes za velmi inspirativního a hodného obdivu. I přes to, kolik utrpení způsobila Maova ideologie tibetskému lidu, a že sám díky němu žije většinu života v exilu.

V jeho vyjádřeních není ani špetka zášti či jen zahořklosti. I když by na to měl, z pohledu člověka s nižší úrovní vědomí, právo.