Krajina Českého zenového státu

Kontaktní formulář

Každý jsme ostrovem svobody

Tvůrci vize

Mirek Vojáček
Autor vize

Všechno začíná první myšlenkou. Tahle přišla jako meditační vize. Od složitého nefungujícího k jednoduchému systému, který bude respektovat potřeby lidí. Dlouho sleduji, jak se naše společnost mění od svobody k nesvobodě. Jak vyrostla „elita“ novodobých velmožů, kteří žijí v jiném světě než my obyčejní „poddaní“ a vymýšlejí jeden předpis za druhým, kterým nám berou kousek po kousku svobodu a zvyšují daně a poplatky snad téměř za vše. Že je naše společnost v přerodu vám řekně každý. Aby se přerodila do něčeho zcela novéno je jen na nás.

Ivo Škrdla
Programování a technická podpora

Myšlenka je důležitá, ale neméně důležité je, že ji musíme nějak ostatním lidem sděli. Naštěstí máme možnost oslovit najednou mnoho lidí díky moderním komunikačním prostředkům. Aby web vypadal pěkně a přitom byl funkční, musí být někdo, kdo moderním prostředkům rozumí.

Signatáři

Myšlenka není živá, pokud nikoho nezajímá. Naopak nabírá na síle, když vás zaujme natolik, že se s ní ztotožníte a jste ochotni k ní připojit jako výraz souhlasu svůj podpis. Jistěže to chce notnou dávku vnitřní odvahy. A za to všem signatářům patří velký dík i náš obdiv.