Krajina Českého zenového státu
Každý jsme ostrovem svobody

Milujete svou zem?
Anektujte území na kterém žijete.

Území na kterém žijeme nepatří politikům ani politickým stranám, nepatří úřadům ani úředníkům. Patří lidem, kteří na něm žijí. Patří nám všem.

Je zvykem, vzít si území, na které máme morální nárok zpět.

Anektujte svou zem, místa, která máte rádi, a připojte je k Českému zenovému státu.

Nevytváříme tím žádný právní nárok, pouze morální, abychom si všichni uvědomili, že milujeme místa, kde žijeme. A také proto, že vytváříme jednu společnou komunitu, která má pozitivní záměr.

Český zenový stát
Každý jsme ostrovem svobody

Jak anektovat území a připojit ho
k Českému zenovému státu?

1. Pokud souhlasíte s vizí Českého zenového státu, tuto vizi podepište, staňte se signatářem.

2. Vyhlédněte si území, které hodláte morálně anektovat a připojit ho tak k území Českého zenového státu.

3. Toto území obejděte. Udělejte si výlet a projděte územím, na které si činíte morální nárok.

4. Vyhlašte toto území za území Českého zenového státu.

5. Zaznamenejte anektované území do mapy Českého zenového státu. Připojte k záznamu datum a své jméno. Stanete se tak guvernérem anektované části země. O odkaz na editaci mapy nám napište na mail info@zenovystat.cz, pokud máte účet na Google+.

UPOZORNĚNÍ: V mapách Google můžete editovat data jen pokud máte založený účet na Google+. Je to sice nepříjemné, pokud si nechcete zakládat účet, ale je to pro nás jediná možnost, jak zaznamenávat území do společné mapy a údaje tak sdílet.

Pokud na mapě zjistíte, že území je již anektované, nevadí. Vyhlašte anexi na jiném území. Krajina, kterou připojíte k Českému zenovému státu, nemusí ležet nutně u vašeho bydliště. Můžete to být i navštívené místo, kam jste si udělali výlet, nebo kde jste strávili dovolenou.

POZOR: Jediným omezením je velikost území. Anektovat ho můžete jen fyzicky. Tedy musíte tam být přítomni. Musíte na území vstoupit svou nohou. To znamená, že můžete anektovat krajinu takové rozlohy, kterou jste schopni projít nebo obejít pěšky za jeden den. Ne objet autem či na motorce nebo na kole.