Krajina Českého zenového státu
Každý jsme ostrovem svobody

Pochod Mlčící Většiny
Praha Pohořelec, 28. dubna 2017

Aktualita: středa, 5. dubna 2017

Nejde jen mlčet. Někdy je potřeba vyjít z pohodlí svého soukromí a ozvat se. Jsme vystavováni stále větším bezprávím a nesvobodám. Ti, kteří nám vládnou zapomněli, že nejsou vládci, ale že vykonávají službu pro nás občany.

Přišel tedy čas jim to připomenout!

Facebookový profil

Každý jsme ostrovem svobody

Ekonomická situace
a manipulace fakty

Aktualita: neděle, 12. března 2017

Jednou z největších manipulací, kterou prochází naše republika už mnoho let, je snaha vnutit nám myšlenku, že jsme na tom každý rok lépe a lépe. Ale proč nás pak banka JP Morgan nedávno zařadili zpět do rozvojových zemí?

Číst dál

Každý jsme ostrovem svobody

Vyhlašujeme morální anexi státu!
Milujete svou zem?
Anektujte území na kterém žijete.

Aktualita: pondělí, 21. března 2016

Území na kterém žijeme nepatří politikům ani politickým stranám, nepatří úřadům ani úředníkům. Patří lidem, kteří na něm žijí. Patří nám všem.

Číst dál

Každý jsme ostrovem svobody

Kdo seje konflikty sklízí válku!
V Paříži jsme již sklidili první plody.

Zasaženi nebývale brutálními útoky v Paříži 13. listopadu 2015 se cítíme ohroženi a chceme potrestat viníky, opevnit se, potřít zlo. Ale na zlo nelze odpovídat zlem, protože se vrátí zase v podobě krutosti a bezpráví.

Vysílat své vojenské jednotky mimo vlastní hranice je obyčejná agrese a ta se nám teď vrací v podobě odvety. Dokud budeme pokračovat ve vytváření nestability ve světě, budeme muset čelit bezprostřednímu nebezpečí, které může zasáhnout kohokoliv z nás.

Jestliže chceme mír, prosazujme ho za všech okolností mírovými prostředky. Kdybychom to důsledně dělali a vyžadovali to stejně i po všech ostatních, pařížské oběti by byly dnes naživu.

Každý jsme ostrovem svobody

Kandidáti na virtuálního prezidenta
Českého zenového státu

Na setkání 8. září 2015 v Českých Budějovicích jsme se zabývali myšlenkou vytvořit základní virtuální strukturu Českého zenového státu. Našli jsme na začátek možné kandidáty na prezidenta.

Prezident je nejvyšší představitel zenového státu. Je jmenovaný státní radou. Důležité je, že úroveň jeho vědomí musí být nad 600 bodů. Tato vysoká úroveň je zárukou, že bude vždy podporovat a rozvíjet pozitivní směřování společnosti.

Možnými kandidáty na prezidenta Českého zenového státu jsou:
Jaroslav Dušek, Zdeněk Svěrák, Pavel Pavko (Prof., Mudr., DrSc.), Villiam Poltikovič, Ondřej Vetchý nebo Marek Eben.

Každý jsme ostrovem svobody

Stanovisko Českého zenového státu k utečencům v EU

Chápeme, že podmínky v jiných částech světa mohou být velmi nepříznivé a nutí lidi k hledání azylu v klidnějších zemích.

Je možné přijmout DOČASNĚ ty uprchlíky, kteří doloží svůj původ platnými doklady. Po skončení důvodů k pobytu budou muset opustit území našeho státu.

Uprchlíci, kterým bude poskytnut azyl si musejí najít obživu. Stálý příjem je i podmínkou pro trvání povolení k pobytu.

Naše tradice a kultura jsou pro nás prioritou. Proto ten, kdo přijme azyl je musí respektovat.

Každý jsme ostrovem svobody

Ochrana území před invazí uprchlíků

Je nemyslitelné, aby se po území našeho státu pohybovali lidé, kteří nejsou obyvateli EU, bez povolení k pobytu. Nebo dokonce bez dokladů. Musíme své území účinně chránit a to jakýmikoliv rozumnými prostředky. Zároveň musíme požadovat důsledně od okolních zemí, aby udělali totéž.

Podporujeme vytvoření sběrných táborů na hranicích EU, kam budou všichni uprchlíci vráceni, a kde si budou moci zažádat o DOČASNÝ azyl.